Journalistic work/
Журналистическа работа

Toest/Тоест

Author/Автор

Association of European Journalists – Bulgaria

Podcast Host/Водещ на подкаст


Other/
Други

SO2010S: ПРОЕКТ НА КАПИТАЛ ЗА КРАЯ НА ДЕСЕТИЛЕТИЕТО
VIJ: THE ISOLATION DIARIES, PUBLISHED IN 2020 BY JANET 45 PUBLISHING/
ВИЖ: ДНЕВНИЦИ НА ИЗОЛАЦИЯТА“, ПУБЛИКУВАНА ПРЕЗ 2020 Г. ОТ ИЗДАТЕЛСВО „ЖАНЕТ 45“

ALONE TOGETHER: A SHORT STORY WRITTEN AS A PART OF ELIZABETH KOSTOVA FOUNDATION’S PANDEMIC INITIATIVE/
САМИ ЗАЕДНО“: КРАТЪК РАЗКАЗ В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА НА ФОНДАЦИЯ „ЕЛИЗАБЕТ КОСТОВА“ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА

WRITING ABOUT IMMIGRATION: A FELLOW IN ELIZABETH KOSTOVA’S FOUNDATION SOZOPOL FICTION SEMINARS/
„ПИСАНЕ ЗА ИМИГРАЦИЯТА“: УЧАСТНИК В СОЗОПОЛСКИТЕ СЕМИНАРИ НА ФОНДАЦИЯ „ЕЛИЗАБЕТ КОСТОВА“

The play Narcissus & Echo, staged as a part of the Per Aspera ad Astra grant of Cultural Perspectives foundation. / Постановката „Нарцис и Ехо“, осъществена в рамките на стипендията „С усилия към звездите“ на фондация „Културни перспективи“.

Според Господинов тя [Йоанна Елми] има много добра тънка, но важна социална линия. Много е чувствителна към това, което се случва в момента.

Дневник

According to Gospodinov, she [Joanna Elmy] has a very good, delicate but important social streak. She is very sensitive to the current events.

Dnevnik Daily